Styrelse

Styrelse


Styrelseledamöter

  • Landshövding Maria Arnholm, Länsstyrelsen, Växjö, ordförande.

  • Fd. generaldirektör Inger Andersson, Preses vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

  • Professor Peter Aronsson, Rektor vid Linnéuniversitetet Växjö.

  • Professor Göran Ericsson, Dekanus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.

  • Lagman Lars-Olle Larsson, Tingsrätten, Växjö.Suppleanter

  • För Peter Aronsson: Professor Johan Berg, Linnéuniversitetet, Växjö.

  • För Inger Andersson: Ekon.dr Peter Normark, Sekreterare vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

  • För Lars-Olle Larsson: Fil. Dr. Patrik Olsson, Adjunkt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

  • För Göran Ericsson: Försöksledare Wilhelm Lönnqvist, SLU, Asa forskningsstation, Lammhult.


Stiftelsens sekreterare

  • Professor em. Göran Örlander, Stockaryd