Styrelse

Styrelse


Styrelseledamöter

 • Landshövding Maria Arnholm, Länsstyrelsen, Växjö, ordförande.
 • Skog.dr Jan Fryk, Preses vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
 • Professor Peter Aronsson, Rektor vid Linnéuniversitetet Växjö, Kalmar.
 • Professor Göran Ståhl, Dekanus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.
 • Lagman Lars-Olle Larsson, Tingsrätten, Växjö.


Suppleanter

 • För Peter Aronsson: Professor Johan Berg, Linnéuniversitetet Växjö Kalmar, Växjö.
 • För Jan Fryk: Fil.dr Eva Pettersson, Sekreterare vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien;
  Stockholm.
 • För Lars-Olle Larsson: Adjunkt Patrik Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.
 • För Göran Ståhl: Parkchef Martin Ahlström, SLU, Asa skogsliga försökspark och
  fältforskningsstation, Lammhult.


Stiftelsens sekreterare

 • Göran Örlander, Stockaryd