Om stiftelsen

Om stiftelsen

Tagels gård ägs och förvaltas av Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen.

Förutom att bevara gårdsmiljön, har stiftelsen till uppgift att främja jordbruks- och skogsforskning som bedrivs på fastigheten. 

Stiftelsens huvusakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden men även jordbrukets och skogsbrukets binäringar.


Den vetenskapliga verksamhet, som skall vara knuten till Tagel med underlydande egendomar, skall huvudsakligen omfatta försöksverksamhet på jordbrukets och skogsbrukets områden.


För de forskare som bedriver sin forskning på Tagels gård finns möjlighet till övernattning i herrgårdens annex. 


Stora huset (corps de logis) används för stiftelsens behov och för forskning, författarskap och vetenskapliga överläggningar enligt stiftelsens ändamål.


Forskargrupper kan erbjudas vistelse för möten och överläggningar i Stora huset