Ändamål

Ändamål


Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden samt beträffande jordbrukets och skogsbrukets binäringar. Stiftelsens syfte avser icke undervisnings- eller kursverksamhet.


Verksamheten skall vara anknuten till Tagel.