Forskningsanslag

Forskningsanslag

Anvisningar


Forskning

Anslag från stiftelsen kan beviljas för forskning inom ramen för stiftelsens ändamål och som bedrivs på Tagel. Det förutsätter som regel fältforskningskapacitet inom angivna områden. I första hand förväntas ansökningar inom ramen för stiftelsens forskningsstrategi.
Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen har normalt två styrelsemöten varje år, vanligen i april och november. Ansökningar till stiftelsen behandlas i första hand vid vårsammanträdet. Ansökningar bör därför vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars respektive den 15 oktober.
Stiftelsen avsätter årligen ca 750 kkr till forskning, men beloppet kan variera med hänsyn till stiftelsens ekonomi, inkomna ansökningar mm.


Ansökningarna görs i digital form och bör innehålla följande rubriker:

 • Syfte
 • Sammanfattning
 • Bakgrund
 • Metod
 • Material
 • Genomförande
 • Förväntat resultat
 • Kostnader och sökt belopp.


Ansökningar skickas till stiftelsens sekreterare på adressen:tagelsgard@outlook.com.


Eventuella anslag utbetalas efter godkänd slutrapport.
Välkommen med Din ansökan!


Forskning, författarskap mm
Forskare, och forskargrupper m. fl. kan också i mån av möjlighet erbjudas vistelse i corps de logis på Tagel ”forskning, författarskap och vetenskapliga överläggningar enligt stiftelsens ändamål. Det kan ske huvudsakligen i följande former:


 • Forskarlägenheten i stora huset.
  Vistelse med självhushållning för enstaka eller flera forskare i den lägenhet som finns i östra utbyggnaden på corps de logis. Här finns litet kök, två sovrum med upp till fem bäddar, skrivbord mm och gemensamt badrum.
  Kostnaden utan städning och lakan är 400 kr/person och natt.
  Bokning görs av värden.


 • Forskarlägenheten samt köket och lilla gästmatsalen i stora huset.
  Vistelse med självhushållning och ev. vissa måltider för forskargrupper.
  Som ovan, men med tillgång till köket och lilla matsalen i stora huset.
  500 kr/dygn tillkommer. Måltidspriser: Se nedan.
  Ansökan skickas till stiftelsens sekreterare.

 • Stora huset.
  Vistelse med mat och logi för forskargrupper.
  Enkel logi med gemensamma toaletter och badrum finns för 8 personer i 4 rum i stora huset och för 5 personer i 2 rum i lägenheten (se ovan).
  Ansökan skickas till stiftelsens sekreterare.

  Möteslokal: 1000 kr/dag.
  Frukost: 90 kr/st.
  Kaffe,fm/em: 50 kr/st.
  Lunch: 120 kr/st.
  Middag: 350 kr/st.
  Logi: 500 kr/st. Lakan ingår.


 • Anslag till vistelse i corps de logis.
  Möjlighet finns också att söka anslag till kostnaderna för vistelse i corps de logis enligt ovan. Ansökningar bör vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars respektive den 15 augusti. Ansökningar angående punkt 1 och 2 ovan behandlas dock löpande.Ansökningarna görs i digital form och bör innehålla följande rubriker:

 • Syfte
 • Kortfattad (projekt)beskrivning
 • Deltagare
 • Program med tider måltider mm.

Ansökningar skickas till stiftelsens sekreterare på adressen:tagelsgard@outlook.com.


Eventuella anslag utbetalas efter godkänd rapport