Hem

Rappe von

Schmiterlöwska Stiftelsen

- främjar forskning inom jord & skog

Välkommen till Tagels gård! 

I hjärtat av Småland finner du Rappe- von Schmiterlöwska stiftelsen som bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Tagels gård. 

Här finns stiftelsens forskningsstrategi.

Du som forskare kan ansöka om anslag till forskning inom jord- och skogsbruk m.m. på Tagel

Skicka in din ansökan om forskningsanslag

Stiftelsens sekreterare

"Väl förankrade i Tagels intressanta historia, verkar vi för framtiden."